Mat

MENY
Menyn för 2019 hittar ni här på denna sida ett par dagar före cupen startar.


MÅLTIDTISKUPONGER
Det går bra att köpa till enstaka måltidskuponger.
Detta görs i sekretariatet på Svarta led. kostnaden är 70kr/måltid och person.
Gäller både lunch och middag.

SPECIALKOST
Sista anmälningsdag för att registrera specialkost är 1 juni.
Registrering av specialkost görs i administrationssystemet.

Kommentarer