Sölvesborgcupen 14-16 Juni 2019!

Varmt välkomna till Sölvesborgcupen 2019!

Cupen spelas 14-16 juni 2019 i Sölvesborg, Blekinge.

Åldersklasser och spelform för cupen är:
Flickor 12, födda 2007, 7 mot 7
Flickor 13, födda 2006, 9 mot 9
Flickor 14, födda 2005, 9 mot 9
Flickor 15, födda 2004, 11 mot 11
Flickor 16, födda 2003, 11 mot 11
Pojkar 12, födda 2007, 7 mot 7
Pojkar 13, födda 2006, 9 mot 9
Pojkar 14 födda 2005, 9 mot 9
Pojkar 15, födda 2004, 11 mot 11
Pojkar 16
, födda 2003, 11 mot 11

Priser för deltagande finner du under fliken "priser".

Sölvesborgcupen ska följa AIK Fotbolls "Policy och riktlinjer för turneringar" samt "Riktlinjer för Sölvesborgcupen".
Turneringen ska främja Fair Play och genomsyras av juste spel och Människors-Lika-Värde.
Sölvesborgcupen ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen.
Arrangemanget ska genomföras i linje med AIK Fotbolls värdegrundsarbete,
AIK Stilen.


Arrangör av turneringen är AIK Ungdomsfotboll och Sölvesborgs GOIF.

VÄLKOMNA TILL SÖLVESBORGCUPEN 2019!
Kommentarer