Sölvesborgcupen 12 - 14 Juni 2020!

NEWBODY FAMILY presenterar Sölvesborgcupen!

Nu är anmälan öppen för 2020!

Varmt välkomna till succécupen som spelas 12-14 juni 2020 i härliga Sölvesborg, Blekinge.

Åldersklasser och spelform för cupen är:
Flickor 13, födda 2007, 9 mot 9
Flickor 14, födda 2006, 9 mot 9
Flickor 15, födda 2005, 11 mot 11
Flickor 16, födda 2004, 11 mot 11
Pojkar 10, födda 2010, 7 mot 7
Pojkar 11, födda 2009, 7 mot 7
Pojkar 12
, födda 2008, 7 mot 7
Pojkar 13, födda 2007, 9 mot 9
Pojkar 14 födda 2006, 9 mot 9
Pojkar 15, födda 2005, 11 mot 11
Pojkar 16
, födda 2004, 11 mot 11

Priser för deltagande finner du under fliken "priser".

Newbody Family - Sölvesborgcupen, ska följa AIK Fotbolls "Policy och riktlinjer för turneringar" samt "Riktlinjer för Sölvesborgcupen".
Turneringen ska främja Fair Play och genomsyras av juste spel och Människors-Lika-Värde.
Sölvesborgcupen ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen.
Arrangemanget ska genomföras i linje med AIK Fotbolls värdegrundsarbete,
AIK Stilen.


Arrangör av turneringen är AIK Ungdomsfotboll och Sölvesborgs GOIF.

VÄLKOMNA TILL NEWBODY FAMILY - SÖLVESBORGCUPEN 2020!Kommentarer