Tävlingsregler för 2023 finns att ladda ner senast 3 månader före cupen startar.