Fair Play Corner


I samarbete med:
                             

    
  

    
 
      
      

Newbody Family - Sölvesborgcupen ska främja Fair Play för samtliga besökare och deltagare.

Turneringen ska ses som en utbildning för deltagande spelare, ledare och tränare, både på och utanför planen.

Turneringen ska inom alla områden främja Fair Play och Människors-Lika-Värde
för samtliga deltagare och besökare.

Fair Play Corner syftar till:
- att utbilda spelare, ledare, föräldrar och andra besökare kring värdegrundsfrågor och Fair Play.
- att främja en trygg och säker idrottsmiljö för barn och vuxna.
- att skapa en central plats för deltagare och besökare som behöver hjälp och stöttning under arrangemanget.
- erbjuda utbildad och erfaren personal.
- att vara en förebild för föreningar, lag, föräldrar, barn och ungdomar.
- att på ett föredömligt sätt bidra till Fair Play och Människors-Lika-Värde.

Mer information om Fair Play Corner presenteras under arrangemanget.

Kommentarer