TIDER

Följande tider serveras maten under helgen: 
Frukost:          06.30 - 09.00 
Lunch:            11.00 – 14.00
Middag:          17.00 - 20.00

MENY 
Fredag middag:                    
Lördag lunch:                       
Lördag middag:                    
Söndag lunch:                      

SPECIALKOST

Sista anmälningsdag för att registrera specialkost är 1 juni.
Registrering av specialkost görs i administrationssystemet.